Fjandsommerhusforening

FJAND SOMMERHUSFORENING

Velkommen til Fjand Sommerhusforenings hjemmeside, der er under genetablering, så ikke alle elementer fungerer endnu

Fjand Sommerhusforening blev stiftet den 5. juli 1975 og har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, legepladsindretning og afholdelse af sommerfester.

Fjand Badeby er en af de stadig få uberørte sommerhusområder i Danmark.

Områdets historie, som et sted man tager til for at holde en pause fra ræset i byen, går næsten 100 år tilbage – området går da også lokalt under det mere ferieklingende navn Fjand Badeby – som altså ligger i Bjerghuse i den helt vestlige del af Holstebro Kommune i området Fjand.

Med knap 140 medlemmer er Foreningen en af de mindre sommerhusforeninger langs den vestjyske kyst, bestående af både grundejere (hvoraf nogle inden for de sidste år har købt grunden af staten) og lejere af grunde af staten samt private lodsejere.

Bestyrelsen indkalder til den årlige Generalforsamling, der afholdes Lørdag den 15 juli 2017 kl. 12.30 i teltet på vendepladsen.

Se mere på vores Facebookside, hvor der også vil blive mulighed for at tilmelde sig sommerfesten om aftenen

 

Opdateringer på hjemmesiden

 

Så er der kommet indhold på et par sider under "Værd at vide"

Tag hensyn til legende børn og vildfarne bolde når du kører i området - MAX 20 Km i timen og kun hvor forholdene tillader det