Fjandsommerhusforening

FJAND SOMMERHUSFORENING

Velkommen til Fjand Sommerhusforenings hjemmeside

Fjand Sommerhusforening blev stiftet den 5. juli 1975 og har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, legepladsindretning og afholdelse af sommerfester.

Fjand Badeby er en af de stadig få uberørte sommerhusområder i Danmark.

Områdets historie, som et sted man tager til for at holde en pause fra ræset i byen, går næsten 100 år tilbage – området går da også lokalt under det mere ferieklingende navn Fjand Badeby – som altså ligger i Bjerghuse i den helt vestlige del af Holstebro Kommune i området Fjand.

Med knap 140 medlemmer er Foreningen en af de mindre sommerhusforeninger langs den vestjyske kyst, bestående af både grundejere (hvoraf nogle inden for de sidste år har købt grunden af staten) og lejere af grunde af staten samt private lodsejere.

Fjand Sommerhusforening inviterer til sommerarrangement. Kom og hør Naturvejleder Brian Kjølhede fortælle om, hvad der rører sig i klit, hede og skov på Cafe Sommerfisk Mandag den 21/5 kl 14-16. Tilmelding til Ervin på ervinfpoulsen@outlook.dk senest den 10 maj.

Opdateringer

 

Da Karin Boldsen har trukket sig fra bestyrelsen er der sket nykonstituering. Se mere på Facebook og den nye nykonstituering på Bestyrelsen

 

Tag hensyn til legende børn og vildfarne bolde når du kører i området

MAX 20 Km i timen og kun hvor forholdene tillader det