Fjandsommerhusforening

Velkommen til Fjand Sommerhusforenings hjemmeside

Info om Husdyr i Husby klitplantage


To medlemmer af bestyrelsen, Lars og Ervind, deltog i Naturstyrelsens arrangement, hvor de præsenterede deres oplæg til at skabe en rigere natur i Husby Klitplantage. Ved arrangementet fik de et ideoplæg udleveret. Det kan downloades her i pdf-format

Kære medlemmer af Fjand Sommerhusforening,

 

Hermed indkaldelse til generalforsamling lørdag 17 juli 2021 kl. 14 i teltet, som står, hvor badehotellet i sin tid stod.


Dagsorden 

Regnskaberne for de to foreninger kan hentes her til orientering selv om de endnu ikke er blevet revideret af de to revisorer.
A-regnskab & B-regnskab

 

Har du ikke modtaget indkaldelsen skyldes det, at mailen er endt i dit spamfilter eller at jeg ikke har din korrekte email. Du bedes sende den til birte@cd-mail.dk.

 

På gensyn til generalforsamlingen!

 

Mange hilsener

 

Bestyrelsen

Sommerfest i Fjand
Lørdag den 17-07 -2021
på festpladsen "Fjand Badehotel"


Programmet

17.00 Der åbnes for borddækning
18.00 Festen begynder. Under middagen vil der være underholdning og fælles sang ved Keld og John
Ca. 21.00 Folkedans


Hvad der sker efter folkedansen vil afhænge af status for Corona


Midnat Festen stopper


Fjand menu
Spidstegte grise / Grillpølser til børnene
Lækre og kreative salater samt brød
Der stilles hjemmebagte kage på bordet til kaffen (Kaffe/Te bedes i selv medbringe)

Øl, vand og vin indkøbes som altid af foreningen og afregnes i kontanter eller via MobilPay ved køb i baren. I år vil vinen blive leveret af “Voresfranskebutik” ved Ib og Birgitte.


Medbring
Medbring selv tallerkner, kopper, glas og bestik – og husk lige kaffen!

Salatsnedkere og kagebagere?
Men som altid skal der ydes før der kan nydes og vi tilspørger derfor igen i år I fantastiske Fjandboere, om ikke nogen af jer vil dedikere et par timer til madkunsten, således, at vi kan nyde et varieret udvalg af salater til den grillede pattegris og gode kager til kaffen.


Kontakt derfor snarest til Dorit Bylov, Bjerghuse 116 tlf: 5177 7899, email: doritbylov@hotmail.com.


Prisen

Priserne er fastholdt på niveauet for de sidste mange år og er

  • Voksne over 12 år: 150,-/person
  • Børn mellem 4-12 år: 50,-/person
  • Børn under 4 år: 0,-


Tilmelding

Tilmelding senest 10 juli 2021


Send en mail med oplysninger om Navn, Husnummer og det antal deltagende voksne og børn tilmeldingen gælder for, til fjandsommerhusforening@gmail.com.Vi antager, at det er tilmelderen, som vil stå for smitteopsporing for den tilmeldte gruppe, hvis der, mod forventning, konstateres Corona-smitte efter sommerfesten. Hvis ikke, så skriv det i mailen.


Indbetaling


Herefter indbetales det samlede beløb på foreningens konto i Vestjysk bank: 7600 1171388.


På bankindbetalingen bedes i skrive (i meddelelse til modtageren): S21 BJH ”husnummer”, antal voksne/antal børn


Tilmelding betragtes som gennemført når beløbet er indgået på foreningens bankkonto.


I lighed med sidste år gælder ”først til mølle” princippet – sørg blot for at være blandt de første 130 tilmeldte – medlemmer har første prioritet.


Corona
Corona-situationen kan ændre sig og vi overholder selvfølgelig reglerne fra Sundhedsstyrelsen. Det kan betyde en aflysning med kort varsel eller der kan blive indført krav om gyldigt Coronapas; sker dette, vil vi forvente, at alle, som kravet omfatter, har et Coronapas. Uanset hvad, opfordres alle over 18 år til at have et gyldigt Coronapas; så gør vi alle, hvad vi kan for at passe på hinanden.


Bestyrelsen vil gøre, hvad den kan for at vi får så Corona-sikker en afvikling som muligt. Der vil være sprit forskellige steder i teltet og vi forsøger at gøre serveringen så sikker som muligt. Mulighederne for udluftning i teltet afhænger af vejret; vi krydser fingre for godt vejr, men selv hvis det er køligt, vil vi prøve at få luftet ud en gang eller to, så husk en varm trøje, hvis vejret er koldt.


Vi forventer, at har man symptomer der kunne tyde på Corona, så bliver man hjemme.


Vigtigt
Tester du eller en fra din gruppe positiv i op til 14 dage efter festen, bedes du give besked til Birte.

Telefon til Birte: 2924 4666 E-mail til Birte: birte@cd-mail.dk


Venlig hilsen
Bestyrelsen
Fjand Sommerhusforening
fjandsommerhusforening@gmail.com

Tag hensyn til legende børn og vildfarne bolde når du kører i området

MAX 20 Km i timen og kun hvor forholdene tillader det

Fjand Sommerhusforening blev stiftet den 5. juli 1975 og har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, legepladsindretning og afholdelse af sommerfester.

Fjand Badeby er en af de stadig få uberørte sommerhusområder i Danmark.


Områdets historie, som et sted man tager til for at holde en pause fra ræset i byen, går næsten 100 år tilbage – området går da også lokalt under det mere ferieklingende navn Fjand Badeby – som altså ligger i Bjerghuse i den helt vestlige del af Holstebro Kommune i området Fjand.

Med knap 140 medlemmer er Foreningen en af de mindre sommerhusforeninger langs den vestjyske kyst, bestående af både grundejere (hvoraf nogle inden for de sidste år har købt grunden af staten) og lejere af grunde af staten samt private lodsejere.

Seneste Nyt)Info om dyrehold i Husby Klitplantage
Hent den her (07-07-2021)


Indbydelse til Sommerfest. Hent den her (24-06-2021)


Indkaldelse til Generalforsamling er tilgængelig under fanen Generalforsamling (17-05-2021)
--------
Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Fjand Badelaug (25-04-2021)---------

Fjand Sommerhus-forening's privatlivspolitik (10-07-19)

Hjertestarter


Foreningens hjertestarter er placeret  lige uden for indkørslen til Bjerghuse Camping.

Andre hjertestartere i området kan findes via Hjertestarterapp'en der kan downloades her:

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil