Fjandsommerhusforening

Velkommen til Fjand Sommerhusforenings hjemmeside

Arrangementskalender 2024

Foreningens arrangementer for 1. halvår 2024 kommer her
(Forbehold for aflysninger/ændringer)
Se Facebook eller her for tilmelding, deadlines mm.)

Referat fra Bestyrelsesmøde afholdt den 01-051-2024 er lagt under fanen "Bestyrelsen"


Sæt X i kalenderen for nedenstående aktiviteter:


20-07: Generalforsamling 2024

Indkaldelse/Dagsorden er udsendt 15/6-2024

Regnskabet er pt. til revision hos de to revisorer. Når det er godkendt, vil det blive sendt til alle og lagt på hjemmesiden.20/07: Sommerfest 2024 afholdes efter Generalforsamlingen

Yderligere information når tiden nærmer sig.

 

Klitsyn 2024

Klitsyn afholdes Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 09.15 - p-pladsen i Fjand v. toiletbygningen 


Formanden deltager.


Læs mere på:

https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/lysaabne-arealer/klitter-og-sandflugt/klitsyn-i-vestjylland 


Klitsynsrapport for 2023

Hjertestarter


Foreningens hjertestarter er placeret  lige uden for indkørslen til Bjerghuse Camping.

Andre hjertestartere i området kan findes via Hjertestarterapp'en der kan downloades her:

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil

Tag hensyn til legende børn og vildfarne bolde når du kører i området

MAX 20 Km i timen og kun hvor forholdene tillader det

Fjand Sommerhusforening blev stiftet den 5. juli 1975 og har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, legepladsindretning og afholdelse af sommerfester.
Fjand Badeby er en af de stadig få uberørte sommerhusområder i Danmark.

Områdets historie, som et sted man tager til for at holde en pause fra ræset i byen, går næsten 100 år tilbage – området går da også lokalt under det mere ferieklingende navn Fjand Badeby – som altså ligger i Bjerghuse i den helt vestlige del af Holstebro Kommune i området Fjand.

Med knap 140 medlemmer er Foreningen en af de mindre sommerhusforeninger langs den vestjyske kyst, bestående af både grundejere (hvoraf nogle inden for de sidste år har købt grunden af staten) og lejere af grunde af staten samt private lodsejere.