Fjandsommerhusforening

Velkommen til Fjand Sommerhusforenings hjemmeside

Efter veloverstået generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig. Se navne på den nye bestyrelse og referatet fra det konstutuerende møde under fanen Bestyrelsen.

Klitsyn den 17 august

Vores formand, Lars Bylov, har i dag fået besked om, at der kommer klitsyn på onsdag. Det er unægtelig meget kort varsel, men bedre med kort varsel end ikke.


Tiderne fremgår af naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/klitter-og-sandflugt/klitsyn-i-vestjylland/ og vil for os finde sted


onsdag 17 august kl 9:15 fra p-pladsen i Fjand v. toiletbygningen.


Alle er velkomne til at deltage. Har I ønsker eller kommentarer så send dem til Lars: larsbylov@gmail.com.


Mange hilsener

Bestyrelsen

Tag hensyn til legende børn og vildfarne bolde når du kører i området

MAX 20 Km i timen og kun hvor forholdene tillader det

Hjertestarter


Foreningens hjertestarter er placeret  lige uden for indkørslen til Bjerghuse Camping.

Andre hjertestartere i området kan findes via Hjertestarterapp'en der kan downloades her:

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil

Fjand Sommerhusforening blev stiftet den 5. juli 1975 og har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, legepladsindretning og afholdelse af sommerfester.
Fjand Badeby er en af de stadig få uberørte sommerhusområder i Danmark.

Områdets historie, som et sted man tager til for at holde en pause fra ræset i byen, går næsten 100 år tilbage – området går da også lokalt under det mere ferieklingende navn Fjand Badeby – som altså ligger i Bjerghuse i den helt vestlige del af Holstebro Kommune i området Fjand.

Med knap 140 medlemmer er Foreningen en af de mindre sommerhusforeninger langs den vestjyske kyst, bestående af både grundejere (hvoraf nogle inden for de sidste år har købt grunden af staten) og lejere af grunde af staten samt private lodsejere.