Fjandsommerhusforening

Velkommen til Fjand Sommerhusforenings hjemmeside

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling

Lørdag 16. juli 2022, kl. 14.00 Teltet, Badehotellets parkeringsplads.


Dagsorden:

1. Velkomst v/Formand Lars Bylov

2. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår v/Formand Lars Bylov

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2021/22 til godkendelse v/Kasserer Birte Christensen-Dalsgaard. Regnskabet eftersendes (underskud A-regnskab:701 kr., underskud B-regnskab: 3.232)

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling

5. Forslag til kontingent for næste regnskabsår for hhv. A og B medlemmer for regnskabsåret 1. maj 2023 til 30. april 2024.

a) A-medlemskab for Fjand Sommerhusforening foreslås sat til 100 kr.,

b) B-medlemskab der omfatter vejvedligeholdelsesbidrag foreslås sat til 200 kr.,

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er:

Ervind Poulsen, valgperiode 2år

Lars Bylov, valgperiode 2 år

Birte Christensen-Dalsgaard, valgperiode 2 år


7. Valg af 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen På valg er:

Mai-Britt Stage Valgperiode 1 år (er indtrådt i bestyrelsen) Jesper Nykjær Jeppesen Valgperiode 1 år


8. Valg af 2 revisorer – Valgperiode 1 år På valg er:

Line Boldsen Madsen Henning Pedersen


9. Eventuelt


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Årets sommerfest afholdes traditionen tro 3. lørdag i juli, lørdag den 16. juli 2022 på festpladsen ”Fjand Badehotel”. Se program, menu mm her


Efterlysning efter Salatsnedkere og kagebagere?
Vil du dedikere et par timer til madkunsten, så vi kan nyde et varieret udvalg af salater til den grillede pattegris og gode kager til kaffen. Kontakt derfor snarest: Dorit Bylov, Bjerghuse 116 tlf: 2263 7394, email: doritbylov@hotmail.com.


Tilmelding sker på denne måde:


1: Send mail med navn, husnummer og det antal voksne og børn, som tilmeldingen gælder for, til birte@cd-mail.dk


2: Indbetal det samlede beløb til Vestjysk bank -konto: 7600 1171388.

På bankindbetalingen bedes I skrive i følgende format: S22 BJH husnummer, antal V + antal B
For eksempel, hvis der tilmeldes 2 voksne fra nummer 136 så skrives: S22 BJH136, 2V. Tilmeldes 2 voksne og 3 børn fra nummer 196 skrives S22 BJH196, 2V + 3B


Seneste dato for tilmelding og indbetaling er 10. juli.

Tilmeldingen er ikke gennemført før betalingen er synlig på Foreningens konto.


Tag hensyn til legende børn og vildfarne bolde når du kører i området

MAX 20 Km i timen og kun hvor forholdene tillader det

Seneste Nyt)

Godkendte regnskaber 2021-22 (26-06-2022)


Indbydelse til Sommerfest 2022 (24-06-2022)


Referat fra bestyrelsesmøde den 5/2-22 er lagt under Bestyrelsen (14-06-2022)

Dagsorden til Generalforsamling 2022
(13-06-2022)


Regnskaber for 2021 kan ses under fanen Generalforsamling (09-06-2022)


---------

Fjand Sommerhus-forening's privatlivspolitik (10-07-19)

Hjertestarter


Foreningens hjertestarter er placeret  lige uden for indkørslen til Bjerghuse Camping.

Andre hjertestartere i området kan findes via Hjertestarterapp'en der kan downloades her:

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil

Fjand Sommerhusforening blev stiftet den 5. juli 1975 og har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, legepladsindretning og afholdelse af sommerfester.
Fjand Badeby er en af de stadig få uberørte sommerhusområder i Danmark.

Områdets historie, som et sted man tager til for at holde en pause fra ræset i byen, går næsten 100 år tilbage – området går da også lokalt under det mere ferieklingende navn Fjand Badeby – som altså ligger i Bjerghuse i den helt vestlige del af Holstebro Kommune i området Fjand.

Med knap 140 medlemmer er Foreningen en af de mindre sommerhusforeninger langs den vestjyske kyst, bestående af både grundejere (hvoraf nogle inden for de sidste år har købt grunden af staten) og lejere af grunde af staten samt private lodsejere.