Fjandsommerhusforening

Velkommen til Fjand Sommerhusforenings hjemmeside

Arrangementskalender 2024

Foreningens arrangementer for 2024 kommer her
(Forbehold for aflysninger/ændringer)
Se Facebook eller her for tilmelding, deadlines mm.)

Referat fra Bestyrelsesmøde afholdt den 13-01-2024 er lagt under fanen "Bestyrelsen"


Der kan nu sættes X i kalenderen for nedenstående aktiviteter:


Uge 7 (11-18 februar) Stjerneafteni foråret
Tre betingelser skal være opfyldt: Det skal være tæt på nymåne, Jørgen skal befinde sig i Bjerghuse og endelig skal det være rimelig klart. To af de tre betingelser er opfyldt i uge 7 (11-18 februar). Så får vi en klar aften, er der stjerneaften hos Jørgen og Birte (no 136). Arrangementet vil blive annonceret på Facebook; men hvis du gerne vil have en mail, hvis/når arrangementet gennemføres, så skriv til Birte,birte@cd-mail.dk.


27/4: Arbejdsdag/strandrensningdag. Kl. 10.00
Lars (larsbylov@gmail.com) står for arrangementet. Mødested og tid meldes ud senere.


01/06: Tour de Sommerhus kl. 13-16

Tour de sommerhus er i år planlagt til 1. juni. Bestyrelsen efterlyser sommerhusejere, der vil vise sommerhuset frem. Vi starter kl 13.00 fra gårdspladsen ved Bacchus , Bjerghuse 66 A.

Bestyrelsen sørger for, at der er øl, vand og vin i trillebøren som sædvanligt.

Må vi se dit/ jeres hus i år, modtager Henning gerne besked på henning@havehegn.dk eller 20122546.

Tilmelding for deltagere i TOUR DE SOMMERHUS ligeledes til Henning i Bacchus gerne inden 25.05.25 - Der kommer flere informationer, når vi nærmer os juni.


20-07: Generalforsamling 2024

Evt. forslag skal være fremsendt senest 01.06 til formanden, Lars. (larsbylov@gmail.com)


20/07: Sommerfest 2024 afholdes efter Generalforsamlingen

Yderligere information når tiden nærmer sig.

 

Klitsyn 2023

Klitsyn blev afholdt Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 09.15 - p-pladsen i Fjand v. toiletbygningen 


Formanden deltog og referatet afventes. 


Se klitsynsrapporten for 2022 her

Tag hensyn til legende børn og vildfarne bolde når du kører i området

MAX 20 Km i timen og kun hvor forholdene tillader det

Seneste Nyt)


Referat fra Bestyrelseesmøde den 13-01-24 (22-01-2024)


Klitsynsrapport for 2022 (09-06-2023)---------

Fjand Sommerhus-forening's privatlivspolitik (10-07-19)

Hjertestarter


Foreningens hjertestarter er placeret  lige uden for indkørslen til Bjerghuse Camping.

Andre hjertestartere i området kan findes via Hjertestarterapp'en der kan downloades her:

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil

Fjand Sommerhusforening blev stiftet den 5. juli 1975 og har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, legepladsindretning og afholdelse af sommerfester.
Fjand Badeby er en af de stadig få uberørte sommerhusområder i Danmark.

Områdets historie, som et sted man tager til for at holde en pause fra ræset i byen, går næsten 100 år tilbage – området går da også lokalt under det mere ferieklingende navn Fjand Badeby – som altså ligger i Bjerghuse i den helt vestlige del af Holstebro Kommune i området Fjand.

Med knap 140 medlemmer er Foreningen en af de mindre sommerhusforeninger langs den vestjyske kyst, bestående af både grundejere (hvoraf nogle inden for de sidste år har købt grunden af staten) og lejere af grunde af staten samt private lodsejere.