Fjandsommerhusforening

Velkommen til Fjand Sommerhusforenings hjemmeside

Arrangementskalender 2024

Foreningens arrangementer for 1. halvår 2024
(Forbehold for aflysninger/ændringer)
Se Facebook eller her for tilmelding, deadlines mm.)


Sæt X i kalenderen for nedenstående aktiviteter:


20-07: Generalforsamling 2024

Indkaldelse/Dagsorden er udsendt 15/6-2024

Regnskaberne for A- og B-foreningerne er nu revideret og godkendt af de to revisorer.
De kan findes her: A-regnskabet - B-regnskabet.

Som noget nyt vil der efter generalforsamlingen blive arrangeret underholdning for børn og deres forældre.


20/07: Sommerfest 2024 afholdes traditionen tro efter Generalforsamlingen 3. lørdag i juli, lørdag den 20. juli 2024 på festpladsen ”Fjand Badehotel”.


Vi håber rigtig mange kan komme. Til de, som deltog sidste år, kan oplyses at musikken har lovet at de starter til tiden. Vi ser frem til en rigtig munter aften - med godt selskab og god musik.

Årets Program:

10.00 salat- og kageværksted åbnes hos Hans og Suzanne i Bjerghuse 100

Ca. 16.00 – 18.00 – efter generalforsamlingen og før spisning: Underholdning for børn


17.00 Der åbnes for borddækning


18.00 Festen begynder. Under middagen vil der være underholdning


Ca. 21.00 Hygge og dans ved Jens og Flemming, som i aftenens anledning har tilkaldt to professionelle, Finn Odderskov på saxofon og Peter Bjerrum på trommer

Midnat Festen stopper


Fjand menu


Spidstegte grise
Grillpølsertil børnene
Lækre og kreative salater samt brød
Hjemmebagte kage på bordet til kaffen (Kaffe/Te bedes i selv medbringe)
Øl, vand og vin indkøbes som altid af foreningen og afregnes i kontanter eller via MobilPay ved køb i baren.


Medbring
Medbring selv tallerkner, kopper, glas og bestik – og husk lige kaffen!


Salat- og kageværksted
Men som altid skal der ydes før der kan nydes. I år prøver vi med et fælles salat- og kageværksted under kyndig ledelse af Grethe og Vibeke. De vil sørge for indkøb og vil stå for styring af opgaverne.
Har du lyst til at være med så skriv eller ring til:
Grethe: nisgaard.schultz@mail.dk , mobil: 2170 5487
eller
Vibeke: vibekelo33@gmail.com, mobil: 5046 4023

Prisen
Vi må erkende, at det for første gang i mange år er nødvendigt at hæve prisen for voksne, så den i år er:
Voksne over 12 år: 200,-/person
For børn gælder fortsat:
Børn mellem 4-12 år: 50,-/person
Børn under 4 år: 0,-


Tilmelding senest 16 juli 2024


Send en mail med oplysninger om navn, husnummer og det antal deltagende voksne og børn, som tilmeldingen gælder for, til birte@cd-mail.dk.

Herefter indbetales det samlede beløb på foreningens konto i Vestjysk bank:7600 1171388.

På bankindbetalingen bedes I skrive: S24 BJH husnummer, antal V + antal B
Vi deltager 2 voksne fra nummer 136 så jeg skriver: S24 BJH136, 2V. Drejede det sig om 2
voksne og 3 børn fra det fiktive nummer 196 ville jeg skrive S24 BJH196, 2V + 3B

Seneste dato for tilmelding og indbetaling er 16. juli. Tilmeldingen er ikke gennemført før betalingen er synlig på Foreningens konto.

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Fjand Sommerhusforening
Telefon til Birte: 2924 4666
E-mail til Birte: birte@cd-mail.dkIndbydelsen  til ophængning på opslagstavlen kan hentes her

Klitsyn 2024

Klitsyn blev afholdt Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 09.15 - p-pladsen i Fjand v. toiletbygningen. Formanden deltog. Når klitsynsrapporten bliver offentliggjort vil den blive lagt her på siden.


Læs mere på:

https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/lysaabne-arealer/klitter-og-sandflugt/klitsyn-i-vestjylland 


Klitsynsrapport for 2023

Tag hensyn til legende børn og vildfarne bolde når du kører i området

MAX 20 Km i timen og kun hvor forholdene tillader det

Fjand Sommerhusforening blev stiftet den 5. juli 1975 og har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, legepladsindretning og afholdelse af sommerfester.
Fjand Badeby er en af de stadig få uberørte sommerhusområder i Danmark.

Områdets historie, som et sted man tager til for at holde en pause fra ræset i byen, går næsten 100 år tilbage – området går da også lokalt under det mere ferieklingende navn Fjand Badeby – som altså ligger i Bjerghuse i den helt vestlige del af Holstebro Kommune i området Fjand.

Med knap 140 medlemmer er Foreningen en af de mindre sommerhusforeninger langs den vestjyske kyst, bestående af både grundejere (hvoraf nogle inden for de sidste år har købt grunden af staten) og lejere af grunde af staten samt private lodsejere.

Hjertestarter


Foreningens hjertestarter er placeret  lige uden for indkørslen til Bjerghuse Camping.

Andre hjertestartere i området kan findes via Hjertestarterapp'en der kan downloades her:

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/hjertestarter-app-paa-din-mobil