Ophold på strand og i klit

Bestyrelsen har foranlediget at der nu er opsat "færdselsskilte" ved alle opgange til klitterne fra Bjerregård til Sletten.

Formålet er at undgå at besøgende slider unødigt på klitternes sider og dermed medvirker til at fremme klitternes nedbrydning.Se dette indslag fra TVM:Tumler du rundt i klitterne. Det ødelægger planter og får sandet til at fyge.

Hent folderen Klitter - Beskyttelse og Benyttelse fra NaturstyrelsenKlitsynsrapport for 2022


The level of detail, expertise, theory, and genuine craftsmanship that has gone into this course is incredible. It's well worth the investment and more. John's knowledge and production value are amazing—I'm so glad I joined!

VICTOR MILLER
COMPANY NAME