Fjand Badelaug

STIFTENDE GENERALFORSAMLING I FJAND BADELAUG 
30. April 2021 kl. 16.00
Plænen foran Fjand Badeby, Bjerghuse 79

Kære alle


Vi glæder os til at se jer alle til Fjand Badelaugs stiftende generalforsamling d. 30/4 kl. 16, hvor vi mødes på plænen foran Fjand Badeby, Bjerghuse 79, vi søger for kaffe/the og de der har lyst, må meget gerne medbringe hjemmebagt kage.


 • Dagsorden - stiftende generalforsamling i Fjand Badelaug:
  • Velkommen
  • Valg af dirigent og referent
  • Valg af bestyrelse
  • Oplæg og diskussion af formål og vedtægter. Se vedhæftet udkast.
  • Valg af vedtægter
  • Evt.


Vi tænker at etablere en vintersauna og badeforening for alle i og omkring Bjerghuse/Fjand. Vi arbejder på at etablere en mobilsauna, som vil blive opstillet i perioden fra efterår til start forår.
Vores udgangspunkt er, at lade foreningen selv finansiere saunaen. Vi mener, at vi kan holde et relativt lavt budget ved – med fælles hjælp - at ombygge en mobil skurvogn til sauna på en række arbejdsweekender i løbet af forår/sommer. På denne måde håber vi, at kan holde et budget på ca. 30.000–35.000 kr. for etablering af selve saunaen og være klar til efteråret. Den løbende vedligeholdes vil gøres af medlemmerne. Vi foreslår, at ovenstående finansieres ved hjælp af et indmeldingsgebyr på
500,- for alle aktive medlemmer (husstande), som vil bruges til etablering af foreningen og transportabel sauna opstart. Når foreningen har overblik over de endelig omkostninger for etablering af den transportable sauna, vil der være en yderligere indbetaling for at dække alle etableringsomkostninger.


Eksempel:

 • Fjand Badelaug har 20 medlemmer (husstande) og etableringsbudgettet er 35.000,- + 5.000,- til vedligeholdelse og
  administration det 1. år, dvs. et total budget på 40.000,-.
 • Foreningens 20 medlemmer vil i første omgang betale 500,- pr. medlem i indmeldelsesgebyr, og når foreningen har det endelige etableringsbudget på plads, vil medlemmerne betale yderligere 1.500,- pr. medlem. 
 • Herved bliver den totale pris for etablering og 1 års drift af Fjand Badelaug 2.000,- pr. medlem. 
 • Indmeldelsesgebyret vil herefter være 2.000,- for alle nye medlemmer(husstande).  
 • Skulle det ske at der er f.eks. dobbelt så mange medlemmer fra start, vil indmeldingsprisen naturligvis reguleres jf. dette.


Efterfølgende, vil medlemmer(husstande) betale et – noget mindre - årligt kontingent, som skal sikre løbende vedligehold, opmagasinering mm. Pris for dette vurderes senere ud fra estimerede omkostningerne samt antallet af medlemmer total.
Vi håber at 3-5 personer vil melde sig til bestyrelsen på generalforsamlingen,     da vi har brug for hjælp til etablering og fremdrift. Dertil alle foreningensmedlemmer til at bygge og vedligeholde vores fælles sauna på de fremtidige arbejdsweekender. Vi har brug for alt initiativ og hjælp ;)


Vi håber at se så mange af jer som muligt d. 30/4. Og er der nogen der i mellemtiden har kommentarer, idéer, spørgsmål eller andet, så byd meget gerne ind. 


Er der nogen, som ikke har mulighed for at deltage d. 30/4, men ved at de ønsker at være aktiv medlem, så lad os gerne høre fra jer, så vi har en indikation af hvor mange der bakker op om initiativet.


De bedste hilsner fra initiativgruppen,
Henning, Malene, Birgitte og Jesper
Kontaktinfo - fjandbadelaug@gmail.com 

Forslag til vedtægter kan hentes her (Opdat. 26-04-21))


Lauget har sin egen lukkede Facebook-side, som du finder her (Opdat. 26-04-21)