Bekæmpelse af Hybenrose


Bekæmpelse af hypenrose, eller som den korrekt hedder Rynket Rose


Herunder er der links til officielle sider der bringer information om, hvordan man kan forsøge at fjerne rynket rose fra sin matrikel.Den husstandsomdelte brochure: http://naturstyrelsen.dk/media/185901/brochure-om-rynket-rose.pdf


Pjece om invasive plantearter: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66755/invasive_plantearter.pdf


Side fra Naturstyrelsen om Rynket Rose: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/planter/froeplanter/traeer-og-buske/loevfaeldende/rynket-rose/


Side med gode tips til bekæmpelse af Rynket Rose:

http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-af-rynket-rose-uden-brug-af-pesticider/


Indslag fra TV Midt/Vest om bekæmpelsen af Rynket Rose:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/hybenrose-breder-sig-hastigt-langs-vestkysten