Generalforsamling

Generalforsamlinger i Fjand Sommerhusforening

Generalforsamlinger i Fjand Grundejerforening

Generalforsamling 2012

Indkaldelse/Dagsorden

Referat

Regnskab


Generalforsamling 2013

Indkaldelse/Dagsorden

Referat

Regnskab


Generalforsamling 2014

Indkaldelse/Dagsorden

Referat

Regnskab


Generalforsamling 2015

Indkaldelse/Dagsorden

Referat

Regnskab


Generalforsamling 2016Fjand Grundejerforening og Fjand Sommerhusforening blev i oktober 2016 fusioneret til Fjand Sommerhusforening